გაფიცვის დროს რკინიგზა უსაფრთხოების წესების დარღვევით მუშაობს