პროფკავშირების გაერთიანების წარმომადგენლები მოლდოვის შრომის ინსტიტუტის საქმიანობას გაეცვნენ