,,გადავარჩინოთ ქართველი ექიმი, რომ გადარჩეს საქართველო!''