"ბარვილ–ჯორჯიასთან" კოლექტიური ხელშეკრულება გაფორმდა