ხანძარზე ბავშვთა სამყაროში პროფკავშირები პასუხს ხელისუფლებსიგან ითხოვს