ახალი "სტარტი“ შსო-ს სტანდარტების ხელშესაწყობად და სოციალური დიალოგის გასაძლიერებლად