ახალგაზრდების მხარდაჭერა გაფიცულ ზესტაფონელ დასაქმებულებს