აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის, მონიტორინგის და ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურის 2014 წლის ანგარიში