აღმოსავლეთ პარტნიორობის პლატფორმის მიმართვა საქართველოს პარლამენტს