ასოცირების შეთანხმება მღოლებისთვის ევროპული სამუშაო პირობების შექმნას მოითხოვს