ამერიკის პროფკავშირების აქტივისტები საქართველოში ვიზიტს აჯამებენ