ამერიკაში დასაქმებულთა პროცენტული მაჩვენებელი იზრდება