“აზოტში“ პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაციის ხელმძღვანელები აირჩიეს