ავალდებულებს თუ არა ევროკავშირთან ასოცირება მინიმალური ხელფასის დაწესებას?