ახალი ამბები

რეპორტაჟი

მიმდინარე ინიციატივები

  • საერთაშორისო ექსპერტების მიერ ტყიბულში მომხდარი ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზების დადგენის მიზნით ჩატარებული კვლევის შედეგები

  • ქალთა შრომითი უფლებები

  • საერთაშორისო მხარდაჭერა საქართველოს პროფკავშირებს - ,,LabourStart''-ის კამპანია

  • მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ქალთა შრომითი უფლებების უზრუნველსაყოფად

  • სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის მონიტორინგი

  • საპენსიო რეფორმის ალტერნატიული ვერსია