ახალი ამბები

რეპორტაჟი

მიმდინარე ინიციატივები

  • საერთაშორისო მხარდაჭერა საქართველოს პროფკავშირებს - ,,LabourStart''-ის კამპანია

  • მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ქალთა შრომითი უფლებების უზრუნველსაყოფად

  • საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების წლიური ანგარიში 2017

  • სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის მონიტორინგი

  • საპენსიო რეფორმის ალტერნატიული ვერსია