ახალი ამბები

რეპორტაჟი

მიმდინარე ინიციატივები

  • უმუშევრობის დაზღვევა ევროპაში და საქართველოს პერსპექტივა

  • საპენსიო რეფორმის განხორციელების მნიშვნელობა საქართველოში სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად

  • ქალთა შრომითი უფლებები

  • სუპერმარკეტებში დასაქმებულთა მდგომარეობის გამოკვლევა

  • საპენსიო რეფორმის ალტერნატიული ვერსია