ახალი ამბები

რეპორტაჟი

მიმდინარე ინიციატივები

  • უმუშევრობის დაზღვევა ევროპაში და საქართველოს პერსპექტივა

  • საპენსიო რეფორმის განხორციელების მნიშვნელობა საქართველოში სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად

  • Abolition of Labour Inspection in Georgia

  • საერთაშორისო ექსპერტების მიერ ტყიბულში მომხდარი ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზების დადგენის მიზნით ჩატარებული კვლევის შედეგები

  • ქალთა შრომითი უფლებები

  • სუპერმარკეტებში დასაქმებულთა მდგომარეობის გამოკვლევა

  • მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ქალთა შრომითი უფლებების უზრუნველსაყოფად

  • სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის მონიტორინგი

  • მინიმალური ხელფასის პოლიტიკის შესაბამისობის შემოწმება საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და საერთაშორისო ვალდებულებების ჭრილში

  • საპენსიო რეფორმის ალტერნატიული ვერსია