ახალი ამბები

რეპორტაჟი

მიმდინარე ინიციატივები

  • პანდემიის გავლენა შრომის ბაზარზე და დასაქმებულთა მდგომარეობაზე

  • ხელფასების სხვაობა გენდერული ნიშნით საქართველოში

  • რას გვიკეთებს პროფკავშირი?!

  • ელექტრონული ბიულეტენი დაზარალებულ დასაქმებულთა სახელმწიფო დახმარების შესახებ

  • სწრაფი კვების ობიექტებში დასაქმებულთა შრომის პირობების კვლევა

  • შრომითი უფლებების აღსრულება ტექსტილისა და ვაჭრობის სფეროებში

  • ქალთა შრომითი უფლებები

  • საპენსიო რეფორმის ალტერნატიული ვერსია